Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  ₽5,938.39
  ₽5,156.92
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  ₽6,329.13
  ₽5,547.66
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  ₽3,828.42
  ₽3,515.83
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  ₽6,798.01
  ₽5,938.39
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  ₽3,359.54
  ₽3,125.10
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  ₽5,938.39
  ₽5,156.92
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  ₽7,657.62
  ₽6,641.71
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  ₽8,048.36
  ₽6,876.15
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  ₽3,828.42
  ₽3,515.83
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  ₽7,032.45
  ₽6,172.83
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  ₽7,657.62
  ₽6,641.71
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  ₽8,517.24
  ₽7,266.89
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  ₽9,376.86
  ₽8,048.36
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  ₽10,158.33
  ₽8,751.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  ₽11,017.95
  ₽9,455.01