Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  £59.62
  £51.78
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  £63.54
  £55.70
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  £38.44
  £35.30
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  £68.25
  £59.62
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  £33.73
  £31.38
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  £59.62
  £51.78
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  £76.88
  £66.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  £80.81
  £69.04
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  £38.44
  £35.30
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  £70.61
  £61.98
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  £76.88
  £66.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  £85.51
  £72.96
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  £94.14
  £80.81
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  £101.99
  £87.87
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  £110.62
  £94.93