Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  NZ$115.77
  NZ$100.54
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  NZ$123.39
  NZ$108.15
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  NZ$74.64
  NZ$68.54
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  NZ$132.53
  NZ$115.77
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  NZ$65.50
  NZ$60.92
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  NZ$115.77
  NZ$100.54
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  NZ$149.29
  NZ$129.48
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  NZ$156.91
  NZ$134.05
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  NZ$74.64
  NZ$68.54
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  NZ$137.10
  NZ$120.34
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  NZ$149.29
  NZ$129.48
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  NZ$166.05
  NZ$141.67
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  NZ$182.80
  NZ$156.91
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  NZ$198.04
  NZ$170.62
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  NZ$214.80
  NZ$184.33