Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  NZ$114.79
  NZ$99.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  NZ$122.34
  NZ$107.24
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  NZ$74.00
  NZ$67.96
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  NZ$131.41
  NZ$114.79
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  NZ$64.94
  NZ$60.41
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  NZ$114.79
  NZ$99.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  NZ$148.02
  NZ$128.39
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  NZ$155.58
  NZ$132.92
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  NZ$74.00
  NZ$67.96
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  NZ$135.94
  NZ$119.32
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  NZ$148.02
  NZ$128.39
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  NZ$164.64
  NZ$140.47
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  NZ$181.26
  NZ$155.58
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  NZ$196.36
  NZ$169.17
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  NZ$212.98
  NZ$182.77