Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  €65.20
  €56.62
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  €69.49
  €60.91
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  €42.03
  €38.60
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  €74.64
  €65.20
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  €36.89
  €34.31
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  €65.20
  €56.62
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  €84.08
  €72.92
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  €88.37
  €75.50
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  €42.03
  €38.60
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  €77.21
  €67.77
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  €84.08
  €72.92
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  €93.51
  €79.79
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  €102.95
  €88.37
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  €111.53
  €96.09
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  €120.97
  €103.81