Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  €67.58
  €58.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  €72.02
  €63.13
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  €43.57
  €40.01
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  €77.36
  €67.58
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  €38.23
  €35.56
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  €67.58
  €58.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  €87.14
  €75.58
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  €91.59
  €78.25
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  €43.57
  €40.01
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  €80.03
  €70.25
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  €87.14
  €75.58
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  €96.92
  €82.70
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  €106.71
  €91.59
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  €115.60
  €99.59
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  €125.38
  €107.60