Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  SG$105.81
  SG$91.88
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  SG$112.77
  SG$98.85
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  SG$68.21
  SG$62.64
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  SG$121.12
  SG$105.81
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  SG$59.86
  SG$55.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  SG$105.81
  SG$91.88
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  SG$136.44
  SG$118.34
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  SG$143.40
  SG$122.52
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  SG$68.21
  SG$62.64
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  SG$125.30
  SG$109.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  SG$136.44
  SG$118.34
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  SG$151.76
  SG$129.48
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  SG$167.07
  SG$143.40
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  SG$181.00
  SG$155.93
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  SG$196.31
  SG$168.47