Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  SG$103.74
  SG$90.09
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  SG$110.57
  SG$96.92
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  SG$66.88
  SG$61.42
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  SG$118.76
  SG$103.74
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  SG$58.69
  SG$54.59
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  SG$103.74
  SG$90.09
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  SG$133.78
  SG$116.03
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  SG$140.60
  SG$120.12
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  SG$66.88
  SG$61.42
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  SG$122.85
  SG$107.84
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  SG$133.78
  SG$116.03
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  SG$148.79
  SG$126.95
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  SG$163.81
  SG$140.60
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  SG$177.46
  SG$152.89
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  SG$192.48
  SG$165.18