Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  CHF70.59
  CHF61.30
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  CHF75.24
  CHF65.95
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  CHF45.51
  CHF41.80
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  CHF80.81
  CHF70.59
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  CHF39.94
  CHF37.15
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  CHF70.59
  CHF61.30
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  CHF91.03
  CHF78.96
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  CHF95.68
  CHF81.74
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  CHF45.51
  CHF41.80
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  CHF83.60
  CHF73.38
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  CHF91.03
  CHF78.96
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  CHF101.25
  CHF86.39
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  CHF111.47
  CHF95.68
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  CHF120.76
  CHF104.04
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  CHF130.98
  CHF112.40