Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  ₹5,600
  ₹4,863
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  ₹5,969
  ₹5,232
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  ₹3,611
  ₹3,316
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  ₹6,411
  ₹5,600
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  ₹3,168
  ₹2,947
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  ₹5,600
  ₹4,863
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  ₹7,222
  ₹6,264
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  ₹7,590
  ₹6,485
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  ₹3,611
  ₹3,316
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  ₹6,632
  ₹5,822
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  ₹7,222
  ₹6,264
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  ₹8,033
  ₹6,853
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  ₹8,843
  ₹7,590
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  ₹9,580
  ₹8,254
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  ₹10,391
  ₹8,917