Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  AU$106.01
  AU$92.06
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  AU$112.98
  AU$99.03
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  AU$68.34
  AU$62.76
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  AU$121.35
  AU$106.01
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  AU$59.97
  AU$55.79
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  AU$106.01
  AU$92.06
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  AU$136.70
  AU$118.56
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  AU$143.67
  AU$122.75
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  AU$68.34
  AU$62.76
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  AU$125.54
  AU$110.19
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  AU$136.70
  AU$118.56
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  AU$152.04
  AU$129.72
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  AU$167.39
  AU$143.67
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  AU$181.34
  AU$156.23
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  AU$196.68
  AU$168.78