Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  AU$109.22
  AU$94.85
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  AU$116.41
  AU$102.03
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  AU$70.41
  AU$64.66
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  AU$125.03
  AU$109.22
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  AU$61.79
  AU$57.48
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  AU$109.22
  AU$94.85
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  AU$140.84
  AU$122.16
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  AU$148.03
  AU$126.47
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  AU$70.41
  AU$64.66
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  AU$129.34
  AU$113.53
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  AU$140.84
  AU$122.16
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  AU$156.65
  AU$133.65
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  AU$172.46
  AU$148.03
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  AU$186.83
  AU$160.96
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  AU$202.64
  AU$173.90