null

Kiya

 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  $75.99
  $65.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  $80.99
  $70.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Junior Kitchen Knife 120mm

  $48.99
  $44.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Nakiri(Vegetable) 165mm

  $86.99
  $75.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 110mm

  $42.99
  $39.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.120 Japanese Chef's Santoku Knife 170mm

  $75.99
  $65.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 180mm

  $97.99
  $84.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Gyuto Knife 200mm

  $102.99
  $87.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Petty Knife(Utility) 115mm

  $48.99
  $44.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 145mm

  $89.99
  $78.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Santoku Knife 180mm

  $97.99
  $84.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 135mm

  $108.99
  $92.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 150mm

  $119.99
  $102.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 165mm

  $129.99
  $111.99
 • On Sale

  Kiya New Edelweiss No.180 Japanese Chef's Western Deba 180mm

  $140.99
  $120.99